Jogi nyilatkozatok

Figyelmeztetés


Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel Ön a Deutsche Bank. honlapjának, vagy a honlap bármely oldalának megnyitásával ezen feltételeket magára nézve kötelezõnek ismeri el. Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa ki a honlapot vagy annak oldalait.

 

Szerzõi jog


A honlap egésze, az oldalak, az azokon megjelenõ összes információ és adat, a feltüntetett táblázatok, szövegek, ábrák, képek, valamint elrendezésük szerzõi joga a Deutsche Bank tulajdona. A honlapról származó bármilyen tartalom vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez a Deutsche Bank elõzetes írásos hozzájárulása szükséges. A honlap angol, illetve magyar nyelvû oldalain található szövegek eltérhetnek egymástól.

 

Védjegyek


A Deutsche Bank és a Deutsche Bank AG bejegyzett védjegyek. A honlap oldalain szereplõ más Deutsche Bank megjelölések is lehetnek védjegyek.

Piaci információ


Fontos Információ
Azon eseteket kivéve, ahol azt a Bank kifejezetten így tüntette fel vagy abban az ügyféllel megállapodott, az árfolyamok, értékek, árak és bármely kapcsolódó információ (együttesen “Piaci Információ”), amely a weboldalon vagy az ott közölt dokumentumban, illetve annak csatolmányában vagy mellékletében található (együttesen, a “Dokumentumok”) nem kötelező érvényű (indikatív) tájékoztató adatok. Ezen Piaci Információk a rendelkezésre álló piaci adatokból (amelyek akár belső eljáráson keresztül kerültek generálásra) és belső modellekből származtathatók, továbbá bizonyos feltételezéseken alapulhatnak, amelyek mindegyike időről időre változhat.
Azon eseteket kivéve, ahol azt a Bank kifejezetten így tüntette fel vagy abban az ügyféllel megállapodott, a Piaci Információ nem jelent indikatív vagy kötelező érvényű ajánlatot valamely tranzakció adott értéken történő végrehajtására, továbbá nem feleltethető meg a tényleges feltételeknek, amelyeken a fennálló tranzakciók lezárhatók, illetve mind pozitív mind negatív irányban eltérhet attól az ártól, amelyen bármely fél üzleti tranzakciót bonyolíthat a Deutsche Bankkal.
A Piaci Információ nem tekinthető referenciamutatónak és a Piaci Információt egyik fél sem használhatja fel vagy veheti alapul annak érdekében, hogy meghatározzon egy pénzügyi szerződés szerint fizetendő összeget vagy meghatározza egy befektetés teljesítményét.
A Piaci Információ nem minősül ajánlatnak, ajánlatkérésnek vagy javaslattételnek szerződéskötésre, illetve értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz eladására vagy megvásárlására. Az Önök kötelessége biztosítani, hogy rendelkezzenek kellő tudással, tapasztalattal és/vagy pénzügyi vagy üzleti jellegű tanácsadással, mely lehetővé teszi a Piaci Információk Önök általi értékelését. A Deutsche Bank semmilyen körülmények között sem köteles kártérítést fizetni, legyen szó akár közvetlen, közvetett, büntető jellegű, különös vagy következményi kárhoz kapcsolódó kártérítés megfizetéséről, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a Piaci Információ felhasználásához vagy ahhoz, hogy a Piaci Információ nem felhasználható, még akkor sem, ha a kár bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztették.

 

A felelõsség kizárása


A Deutsche Bank nem vállal felelõsséget azokért a károkért, amelyek a honlappal, e-mail címmel kapcsolatban, azok használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködésébõl, hiányosságából, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelembõl, vírusból, illetéktelen hozzáférésekbõl vagy egyéb okból keletkeznek.
A honlapon megjelenõ információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Ezen információkat és adatokat a Deutsche Bank megfelelõ gondosság mellett rendszeres idõközönként felülvizsgálja és frissíti. A köztes idõben azonban az adatok és információk elavulttá válhatnak, így azok idõszerûségéért, teljességéért, esetleges pontatlanságáért a Deutsche Bank felelõsséget nem vállal. Kérjük, hogy mielõtt a honlapunkon olvasott információk alapján üzleti döntést hozna, feltétlenül lépjen kapcsolatba Bankunkkal.
A Deutsche Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapon található információkat bármikor elõzetes értesítés nélkül módosítsa.
A Deutsche Bankot nem terheli felelõsség olyan, harmadik személy által létrehozott honlapért vagy közzétett anyagért, információért, amelyek a Deutsche Bank honlapjához kapcsolódnak, illetve arra hivatkozást, utalást tartalmaznak, vagy amelyek a honlapról hyperlinken keresztül elérhetõek.
Deutsche Bank a fentiekért semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelõsséggel, ideértve a közvetlen vagy közvetett kárért, vagy következményekért, elmaradt haszonért, költségért való felelõsséget. A Deutsche Bank felelõssége abban az esetben is kizárt, ha a lehetséges károkról, veszteségekrõl tájékoztatták.Az Ön által rendelkezésre bocsátott anyagok


A honlapon vagy a feltüntetett e-mail címen keresztül a Deutsche Bank részére eljuttatott bármely információ, ötlet a Deutsche Bank tulajdonába megy át, és azt jogosult szabadon felhasználni bármely célra, ötletre, koncepcióra, know how-ra vagy technikai megoldásra. Az ilyen információkkal kapcsolatban a Deutsche Bankot nem terheli titoktartási kötelezettség.
Amennyiben Ön anyagot vagy információt bocsát a Deutsche Bank rendelkezésére, ezzel hozzájárul annak a Deutsche Bank által - ellenérték nélkül – történõ részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, felhasználásához. Amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben harmadik személy bármilyen igényt támaszt a Deutsche Bankkal szemben, úgy Ön mentesíti Bankunkat a helytállási kötelezettség alól.


 

Személyes adatok


A honlapon vagy a feltüntetett e-mail címen keresztül a Deutsche Bankkal közölt személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefon- vagy faxszám) a Deutsche Bank jogosult kezelni, feldolgozni, valamint a Deutsche Bank Csoporton belül továbbítani. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy Bankunk az Ön személyes adatait kezelje, kérjük, jelezze ezt nekünk.
Bankunk honlapja, e-mail címe személyes adatok megadása nélkül is használható, és szolgáltatásainkról általános ismertetés kérése e nélkül is lehetséges.

 

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe


1054 Budapest, Hold utca 27., Magyarország
Cg. 01-17-000707 - Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: HU23514614-2-41