2015 Yılı Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyuruları

2015 Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyuruları

01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arasında Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Duyuru

06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, tahsil ve talep edilmeyen emanet ve alacakların zamanaşımına uğraması hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu hüküm kapsamında , 01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arasında  Deutsche Bank A.Ş   nezdinde zamanaşımına uğrayacak herhangi bir emanet ve alacak hesabı bulunmamaktadır.

TSPAKB - Genel Mektup no: 715
YTM - Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.
Deutsche Bank A.Ş. YTM Zamanaşımı