• Deutsche Bank – váš silný partner v České republice

Deutsche Bank v České republice

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Mohanem, SRN otevřela v roce 1990 v Praze svoji reprezentaci a následně v roce 1993 založila Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složku jako plnohodnotnou pobočku. Deutsche Bank: Váš silný partner v České republice.

Korporátní a investiční banka


Komplexní adresná řešení pro korporátní a privátní klienty od jedné z předních investičních bank.

Corporate Bank

Corporate Finance

Privátní klientela a Správa cenných papírů


Komplexní adresná finanční řešení pro privátní a obchodní klientelu.

Wealth Management

DWS

Kontakt


Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Filiale Prag, organizační složka
Jungmannova 745/24
Praha 1
Czech Republic

Tel: +420 2 21191 111
Fax: +420 2 21191 411

 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 745/24, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514